تعیین سن گوسفند  از روی دندان
b_350_0_16777215_00_images_sheep.jpg

همراه با فیلم و توضیحات آقای دکتر ضیغمی

قوچ اندازی در گله     

b_350_0_16777215_00_images_ram1.jpg

همراه با فیلم و توضیحات آقای دکتر ضیغمی