b_350_0_16777215_00_images_main-vaccine1.jpg

شکل ونوع واکسن

واکسن زنده ی تخفیف حدت یافته،ب به صورت مایع، تزریقی

ترکیب واکسن

اسپورباسیلوس آنتراسیس سویه استرن (34F2) به تعداد حداقل  6-10 میلیون واحد در لیتر

مرتیولات به عنوان نگه دارنده

مواردمصرف

به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری شاربن در نشخوارکنندگان و تک سمی ها

 

دز و راه تجویز

نیم میلی لیتر دردام های کوچک و 2 میلی لیتر دردام های بزرگ از راه زیرجلدی

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

درشرایط عادی ودر دام هایی که ازمادرایمن متولد شده اند، تجویز واکسن از 3 ماهگی آغاز و سپس به طور سالیانه تجویز شود.درمناطق انزوتیک یک ماه قبل از زمان مقرر، واکسیناسیون شروع شود.

دراسب ها به دلیل این که ایمنی به کندی صورت میگیرد، 2 تا3 هفته بعد از تزریق اول، واکسیناسیون مجددا تکرار شده، سپس به طور سالیانه تجویز شود.

مواردمنع مصرف

از تجویز این واکسن به دام های آبستن خودداری شود.

از واکسیناسیون دام های بیمار وضعیف خودداری شود.

پس از لنقضای تاریخ مصرف، ازمصرف واکسن خودداری شود.

از واکسیناسیون دام ها در فاصله ی زمانی حداقل 6 هفته مانده به کشتار خودداری شود.

عوارض جانبی

دربرخی موارد پس از تزریق، برجستگی کوچکی درمحل تزریق ظاهر می شود که موضعی و بی ضرر بوده و طی 1 تا 2 هفته جذب شده، ازبین خواهد رفت.

در بعضی از گونه ها مثل بز، ممکن است در محل تزریق، ادم منتشر ظاهر شود.

در برخی موارد ممکن است واکنش های آنافیلاکتیک در نژاد های حساس رخ دهد. در چنین مواردی تجویز آدرنالین زیر نظر دامپزشک توصیه می شود.

توصیه ها واحتیاط های لازم

به مدت حداق دو هفته قبل و پس از مایه کوبی با این واکسن  از تجویز آنتی بیوتیک های موثر بر سویه واکسن به دام ها خودداری شود.

واکسن از شبکه توزیع رسمی  تهیه شود.

واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

حداقل 2 ساعت قبل ویک روز پس از مایه کوبی، به دام ها استراحت داده و از جابه جایی آنها خودداری شود.

به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.

تمامی دام های سالم و غیر آبستن موجود درگله به طور هم زمان واکسینه شوند.

به منظور حفظ یکنواختی، قبل وحین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی هم زده شود.

تمام  محتوای ویال واکسن درروز واکسیناسیون استفاده و از مصرف باقیمانده آن خودداری شود.

به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کاملا به عمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود.در غیر این صورت ، محل آلودگی بلافاصله با آب و صابون و یا مواد ضد عفونی کننده، شستشو داده شود.

در صورت تزریق به دست، بلافاصله به پزشک مراجعه شود.

ویال های خالی واکسن به طور صحیح ضدعفونی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب ) و سپس  دفن بهداشتی شوند.

شرایط حمل ونقل ونحوه ی نگهداری

دوراز نور خورشید و در دمای 2 تا 8 درجه  سانتی گراد حمل ونگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا 2 سال پس از تاریخ تولید (بر اساس تاریخ  مندرج بر روی بر چسب) قابل مصرف خواهد بود.

بسته بندی

این واکسن در ویال های 100 میلی لیتری و در جعبه های 25 عددی عرضه می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید